Innowacja Roku 2016

Wyróżnienie za usługi konsultingowe


Miło nam poinformować, iż Business Advisors otrzymało wyróżnienie w X edycji Programu Innowacja Roku.

Innowacja Roku to ogólnopolski Program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności,nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej. Jego zadaniem jest również penetracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania innowacyjnych wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat Innowacja Roku.

Program adresowany jest do firm, instytucji i organizacji działających na polskim rynku. Przedmiotem oceny były zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane. Możliwość posługiwania się znakiem Innowacja Roku, wyróżnia podmioty nagrodzone na rynku i równocześnie stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej.
 
Patronat nad X edycją konkursu sprawują: Wydział Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja  Centrum Innowacji FIRE.